اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فراخوان سال ۹۶

فراخوان پژوهش

این اداره کل در نظردارد عناوین اولویتهای پژوهشی ذیل را از طریق انعقاد قرارداد پژوهشی به پژوهش گران واجدشرایط که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میباشد یا مراکز پژوهشی تایید صلاحیت شده واگذار نمایند لذا علاقه مندان میتوانند طرح های پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به این اداره کل ارسال نمایند

ردیف عناوین اولویت های پژوهشی ثبت احوال استان ایلام در سال ۱۳۹۶
۱
مشکلات و معضلات ایرانیان بازگشتی از کشور عراق در ارتباط با دریافت شناسنامه.