اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آدرس وشماره تماس ادارات

اداره رئیس آدرس آدرس سایت فکس شماره تماس کد محل کد پستی
اداره کل
منوچهر تیموری
ایلام میدان دفاع مقدس
۳۲۲۲۸۰۱۵
۳۲۲۲۸۰۱۴
۰۸۴
۶۹۳۱۱۵۵۵۹۳
ایلام
آیت مهدیان
ایلام میدان ۲۲ بهمن
www.ilam.ilam-sabteahval.ir
۳۳۳۳۹۱۴۰
۳۳۳۳۵۱۳۰
۸۴
۶۹۳۱۹۷۷۵۷۱
آبدانان
عزت خشنود
روبروی نیروی هوایی کوچه ثبت احوال
www.abdanan.ilam-sabteahval.ir
۳۶۲۲۲۴۴۳
۳۶۲۲۴۰۰۲
۸۴
۶۹۷۱۶۷۱۱۷۵
دره شهر
شهاب غلامی
خیابان نیروی هوایی پشت فرمانداری
www.dareshahr.ilam-sabteahval.ir
۳۵۲۲۲۴۴۴
۳۵۲۲۲۴۶۲
۸۴
۶۹۶۱۸۳۳۱۱۹
دهلران
حسین میرزائی
خ جمهوری اسلامی میدان بسیج
www.dehloran.ilam-sabteahval.ir
۳۷۲۲۲۴۶۷
۳۷۲۲۵۹۲۰
۸۴
۶۹۸۱۸۶۳۶۱۹
چرداول
حمزه شریفی
خ – نهضت سواد آموزی جنب دادگستری
www.chardavol.ilam-sabteahval.ir
۳۴۲۲۴۰۸۷
۳۴۲۲۲۳۵۰
۸۴
۶۹۵۱۹۵۳۹۷۵
مهران
بهروز شفیعی
بلوار امام خمینی روبروی اداره پست
www.mehran.ilam-sabteahval.ir
۳۸۲۲۲۶۰۸
۳۸۲۲۲۳۰۳
۸۴
۶۹۹۱۶۳۳۱۴۷
بدره
احمد حیدری
خیابان شهید رجایی منتهی به بخشداری
www.badreh.ilam-sabteahval.ir
۳۵۷۲۲۴۰۸
۳۵۷۲۳۰۹۸
۸۴
۶۹۶۷۱۴۵۷۱۷
ملکشاهی
آیت ملکی
ارکواز بلوار امام خمینی
www.malekshahi.ilam-sabteahval.ir
۳۸۵۲۲۳۲۵
۳۸۵۲۴۰۰۶
۸۴
۶۹۹۷۱۳۶۱۹۳
ایوان
ناصر فیض الهی
خ- امام خمینی انتهای خ ۱۷ شهریور روبروی بیمارستان
www.ayvan.ilam-sabteahval.ir
۳۳۲۳۳۰۰۷
۳۳۲۳۲۹۸۶
۸۴
۶۹۴۱۷۳۱۱۷۵
سیروان
علی کاظمی
خ ۲۲ بهمن روبروی دامپزشکی
www.sirvan.ilam-sabteahval.ir
۳۴۷۲۳۰۹۵
۳۴۷۲۳۱۱۶
۸۴
۶۹۵۵۱۳۴۴۷۱
زرین آباد
صباح رماوندی
پهله روبروی بخشداری
www.zarinabad.ilam-sabteahval.ir Content
۳۳۷۷۴۲۶۰
۳۳۷۷۳۵۴۴
۸۴
-
موسیان
محمد شیخی
موسیان جنب پارک ملت
www.mosian.ilam-sabteahval.ir
۳۳۷۵۳۶۹۵
۳۳۷۵۳۰۸۷
۸۴
-