اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

درباره ما

تاریخچه ثبت احوال ایلام

در راستای توسعه ادارات ثبت احوال در کشور ، در سال۱۳۱۲ ادارات ثبت احوال ایلام تأسیس شد.

در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان ایلام با ۱۲ اداره شهرستان ۱بخش و ۱ نمایندگی دارای شبکه رایانه ای فعال متصل به دیتا سنتر سازمان ثبت احوال می باشد که با بهره برداری از سامانه های تخصصی مبتنی بر وب خدمات شناسنامه ای و کارت شناسایی و آماری را به صورت بر خط ارائه می دهد.

ردیف نام ادارات سال تاسیس
۱
ثبت احوال شهرستان ایلام
۱۳۱۲/۰۱/۰۱
۲
ثبت احوال شهرستان مهران
۱۳۴۶/۰۶/۰۱
۳
ثبت احوال شهرستان دهلران
۱۳۴۶/۰۹/۰۱
۴
ثبت احوال شهرستان ایوان
۵
ثبت احوال شهرستان چرداول
۶
ثبت احوال شهرستان سیروان
۷
ثبت احوال شهرستان هلیلان
۸
ثبت احوال شهرستان بدره
۹
ثبت احوال شهرستان دره شهر
۱۰
ثبت احوال شهرستان آبدانان