اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی

فرایند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی

· مواد قانونی

· مدارک مورد نیاز

· اقدامات ادره پست

· اقدامات اداره ثبت احوال

مواد قانونی

به منظور اخذ کارت هوشمند ملی بر اساس ماده ۳۸قانون ثبت احوال و با توجه به توافقات بعمل آمده درخواست و اقدامات اولیه توسط اداره پست و تحویل کارت ملی هوشمند به متقاضی توسط اداره ثبت احوال صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز

۱-اصل شناسنامه متقاضی

۲-کد پستی محل سکونت

۳- عکس تمام رخ که توسط اداره پست گرفته می شود

۴- تهیه فیش بانکی برابر نرخ مصوب سالیانه

نحوه مراجعه و دریافت کارت هوشمند ملی

۱- پیش ثبت نام در سایت www.ncr.ir

۲- استعلام و تائید اطلاعات هویتی توسط پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور

۳-نوبت گیری

۴-مراجعه به دفتر پستی انتخابی و احراز هویت و تکمیل ثبت نام

۵-اخذ اطلاعات بیومتریک (شامل تصویر چهره و اثر انگشت )

اقدامات اداره ثبت احوال

– تحویل کارت هوشمند ملی در اداره ثبت احوال با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت هوشمند ملی کاغذی در صورت وجود

توضیحات ضروری

گامهای مورد نیاز برای تکمیل فرآیند کارت هوشمند ملی:

۱- پیش ثبت نام در سایت www.ncr.ir

۲- استعلام اطلاعات هویتی

۳-نوبت گیری

۴-تکمیل ثبت نام

۵-صدور کارت هوشمند ملی

۶-تحویل کارت هوشمند ملی