اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

چارت مدیر کل

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
مدیر کل
سید محمد علی تقوی
فوق لیسانس
۲
کارشناس هماهنگی وپیگیری
_
_
۳
کارشناس روابط عمومی