اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

اداره امور حقوقی

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
رئیس

بهروز بهمنی نژاد

فوق لیسانس حقوق
۲
کارشناس مسئول امور حقوقی
۳
کارشناس هیات حل اختلاف
معصومه جوهری
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی