04/30 1396

انتصابات جدید در اداره کل ثبت احوال استان ایلام

 

در جلسه اي با حضور مديركل ثبت احوال استان ايلام ، معاونين ، حراست وكاركنان حوزه ستادي در دفتر مديركل برگزار شد ضمن تقدير از زحمات چند ساله آقاي علي حيدر حيدري كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند آقاي قباد هواسي طي حكمي به سمت معاون امور اسناد هويتي اداره كل ثبت احوال استان ايلام منصوب گرديد

 

يادآور مي شود آقاي قباد هواسي جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس ميباشد و قبل از اين سمت رئيس اداره ثبت احوال شهرستان چرداول ، كارشناس آمار جمعيتي اداره كل ، رئيس اداره امور حقوقي را در كارنامه خدمتي خود دارد