پیام تسلیت

با نهایت تأسر و تاسف درگذشت برادر همکار عزیزمان جناب آقای احمد مصطفایی  را به خانواده و دوستان ايشان تسلیت عرض مینمائیم

 

با نهایت تأسر و تاسف درگذشت خواهرهمکار عزیزمان جناب آقای داریوش پوررحیم  را به خانواده و دوستان ايشان تسلیت عرض مینمائیم

روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان ایلام

زیر مجموعه ها