انتصابات جدید در اداره کل ثبت احوال استان ایلام

 

در جلسه اي با حضور مديركل ثبت احوال استان ايلام ، معاونين ، حراست وكاركنان حوزه ستادي در دفتر مديركل برگزار شد ضمن تقدير از زحمات چند ساله آقاي علي حيدر حيدري كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند آقاي قباد هواسي طي حكمي به سمت معاون امور اسناد هويتي اداره كل ثبت احوال استان ايلام منصوب گرديد

 

مطالعه بیشتر...