• خدمات دفاتر پيشخوان

  ليست خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان

  شرح خدمات

  ثبت نام كارت هوشمند ملي

  ثبت نام كارت هوشمند ملي المثني

  اخذ مدارك درخواست تعويض شناسنامه

  اخذ مدارك درخواست صدور شناسنامه المثني

  اخذ مدارك درخواست تغيير نام

  اخذ مدارك درخواست تغيير نام خانوادگي

  اخذ مدارك درخواست هيات حل اختلاف

  اخذ مدارك درخواست اجراي احكام قطعيت

  اخذ مدارك درخواست گواهي تجرد

  اخذ مدارك درخواست گواهي فوت

  اخذ درخواست ثبت ازدواج و فرزندان در شناسنامه

 • فراخوان سال 95

 • مزایده فروش خودرو(نوبت اول)

   

   

 • منشور اخلاقی سازمان

  منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور

  •  داشتن اخلاق حسنه و روی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی در تامین خواسته های منطقی آنان در چارچوب قوانین و مقررات جاری
  • توجه به وضعیت روحی مراجعین (بویژه مراجعین ثبت فوت) و در نظر گرفتن تالمات روحی آنان
  • داشتن انضباط و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم
  • حفظ آراستگی، نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی
  • حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش در جهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعان و رفع مشکلات آنان در چارچوب ضوابط جاری
  • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار
  • حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیرضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات به مردم
  • صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال
  • دقت در تنظیم اسناد سجلی و خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند
  • امانت داری و عدم افشای اطلاعات سجلی افراد، با توجه به مفاد ماده 34 قانون ثبت احوال

   

   

 • معرفی اداره کل

  تاریخچه ثبت احوال ایلام

  .در راستای توسعه ادارات ثبت احوال در کشور ، در سال1312   ادارات ثبت احوال ایلام تأسیس شد.

   

  در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان ایلام  با 12 اداره شهرستان و بخش و 1نمایندگی دارای شبکه رایا نه ای فعال متصل به دیتا سنتر سازمان می باشد که با بهره برداری از سامانه های تخصصی مبتنی بر وب خدمات شناسنامه ای و کارت شناسایی و آماری را به صورت بر خط ارائه می دهد.

   

  ردیف

  نام ادارات

  تاریخ تاسیس

  1

  ثبت احوال شهرستان ایلام

  01/01/1312

  2

  ثبت احوال شهرستان مهران

  01/06/1346

  3

  ثبت احوال شهرستان دهلران

  01/09/1346

  4

  ثبت احوال شهرستان دره شهر

  01/06/1347

  5

  ثبت احوال شهرستان چرداول

  01/05/1360

  6

  ثبت احوال شهرستان ایوان

  01/06/1370

  7

  ثبت احوال شهرستان آبدانان

  11/04/1369

  8

  ثبت احوال شهرستان بدره

  22/11/1369

  9

  ثبت احوال شهرستان سیروان

  06/07/1370

  10

  ثبت احوال شهرستان ملکشاهی

  16/11/1369

 • پروژه

  پروژه ای در سال 94 در دست اجرا نمی باشد

 • هنر مندان

  {gallery}honar{/gallery}

 • علما

  {gallery}olama{/gallery}

 • چهره های ملی و استانی

  {gallery}avalinha{/gallery}

 • شهدا

  {gallery}ganjineh{/gallery}

 • مزایده و مناقصه

  مزایده و ماقصه ای وجود ندارد

 • پژوهش

 • فرایند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی

  فرايند ثبت نام و دريافت كارت هوشمند ملي

  درخواست كارت هوشمند ملي توسط اداره پست و دفاتر پیشخوان ، صدور و تحويل كارت توسط اداره ثبت احوال

  *ماده قانوني                          

  *اقدامات اداره پست

  *اقدامات اداره ثبت احوال

  الف )ماده قانوني

  به منظور  اخذ كارت هوشمند ملي بر اساس ماده 38قانون ثبت احوال و  با توجه به توافقات بعمل آمده درخواست و اقدامات اوليه توسط اداره پست و تحويل كارت ملي هوشمند به متقاضي توسط اداره ثبت احوال صورت مي پذيرد

  ب) اقدامات اداره پست و دفاتر پیشخوان

  -       مدارك مورد نياز

  1-     اصل شناسنامه متقاضي

     2-كد پستي محل سكونت

      3- عكس تمام رخ كه توسط اداره پست گرفته مي شود

  -4تهيه فيش بانكي برابر نرخ مصوب ساليانه 

  -          نحوه مراجعه و دريافت كارت هوشمند ملي

  1- پيش ثبت نام در سايتwww.ncr.ir

  2- استعلام و تائيد اطلاعات هويتي توسط پايگاه داده سازمان ثبت احوال كشور

  3-نوبت گيري

  4-مراجعه به دفتر پستي انتخابي و احراز هويت و تكميل ثبت نام

  5-اخذ اطلاعات بيومتريك (شامل تصوير چهره و اثر انگشت )

  ج)اقدامات اداره ثبت احوال

  -تحويل كارت هوشمند ملي در اداره ثبت احوال با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت هوشمند ملي كاغذي در صورت وجود

  د) توضيحات ضروري

  -گامهاي مورد نياز براي تكميل فرآيند كارت هوشمند ملي

  1-  پيش ثبت نام در سايتwww.ncr.ir

  2-  استعلام اطلاعات هويتي

  3-نوبت گيري

  4-تكميل ثبت نام

  5-صدور كارت هوشمند ملي

  6-تحويل كارت هوشمند ملي

  تر نباشد.

   

   

  - گواهي ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين مبني بر اينکه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد زوجيت ديگري نميباشند.

 • فرایند ثبت طلاق

  فرايند ثبت طلاق

  ثبت واقعه طلاق و ارسال اعلاميه طلاق به ثبت احوال

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

  ·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه طلاق و ثبت طلاق

  ·         توضيحات ضروري

  1-  مواد قانوني

  مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي طلاق مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

  بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر طلاق اعلاميه طلاق را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع طلاق صورت گرفته را مطابق اعلاميه طلاق در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه طلاق جهت نقل تحولات طلاق در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

  2- مدارک مورد نياز جهت ثبت طلاق در دفاتر طلاق

  - اعلاميه طلاق سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر طلاق قرار ميگيرد)

  - اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي زوجين

  - اصل عقدنامه

  - ارائه دادنامه قطعيت طلاق از دادگاه

  - - رسيد پرداخت هزينه متعلقه ثبت طلاق برابر نرخ مصوب قانوني

  - حضور چهار نفر شاهد

  1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات طلاق در اسناد سجلي

  - اعلاميه طلاق تکميل شده واصله از دفاتر طلاق

  - تصاوير شناسنامه زوجين

   

  3  - توضيحات ضروري

   

  ·     مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال طلاقهايي که در دفاتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده اند با ارائه اقرارنامه رسمي  در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.

 • فرایند ثبت ازدواج

    فرايند ثبت ازدواج

  ثبت واقعه ازدواج و ارسال اعلاميه ازدواج به ثبت احوال

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

  ·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه ازدواج و ثبت ازدواج

  ·         توضيحات ضروري

  1-  مواد قانوني

  مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي ازدواج مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

  بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر ازدواج اعلاميه ازدواج را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع ازدواج صورت گرفته را مطابق اعلاميه ازدواج در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه ازدواج جهت نقل تحولات ازدواج در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

  2- مدارک مورد نياز جهت ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج

  - اعلاميه ازدواج سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر ازدواج قرار ميگيرد)

  - اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي عروس و داماد

  - جواب آزمايش از آزمايشگاههاي معتبر دولتي در خصوص عدم اعتياد و عدم ابتلا به بيماريهاي آميزشي و مقاربتي و تالاسمي

  - رسيد پرداخت هزينه متعلقه برابر نرخ مصوب قانوني

  - حضور دو نفر شاهد

  - در ازدواج اول اجازه ولي دختر و حضور وي در جلسه عقد و امضاء کردن اسناد وعقدنامه الزامي است.

  - در صورت فوت پدر دختر ارائه گواهي فوت پدر الزامي است.

  ·         ثبت و نقل وقايع ازدواج

  1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات ازدواج در اسناد سجلي

  - اعلاميه ازدواج تکميل شده واصله از دفاتر ازدواج

  - تصاوير شناسنامه زوجين

  3       - توضيحات ضروري

  ·         مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواجهايي که در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده اند در صورت وجود شرايط سه گانه ذيل در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.

  - ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت ازدواج

  - در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از 20 سال تمام و سن زوجه از 18 سال تمام کمتر نباشد.

   

  - گواهي ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين مبني بر اينکه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد زوجيت ديگري نميباشند.

 • فرایند تعویض شناسنامه

  فرايند تعويض شناسنامه 

  ·         مواد قانوني

  ·         مدارك مورد نياز

  ·         اقدامات دفاتر پيشخوان دولت

  ·         اقدامات اداره ثبت احوال

  ·         توضيحات ضروري

  1-مواد قانوني :

  مواد 1 ،35و 36 قانون ثبت احوال

  2-مدارك مورد نياز :

  1-2-ارائه 2قطعه عكس تمام رخ4*3در صورتيكه شناسنامه تعويضي فاقد عكس باشد ، عكس متقاضي بايد به تاييد نيروي انتظامي برسد.

   

  2-2-تصوير شناسنامه متقاضي، شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملي آنها.

  3-2-تصوير عقد نامه ( در صورت تاهل متقاضي).

  4-2-ارائه فيش بانكي واريزي به بانك برابر نرخ مصوب

  3-اقدامات دفاتر پيشخوان دولت :

  1-3-ارائه فرم درخواست تعويض  شناسنامه توسط مسئول خدمات هويت ملي دفتر پيشخوان و تكميل و امضاء آن توسط متقاضي و تاييد مدير فني دفتر پيشخوان

   

  2-3- اخذ مدارك احراز سمت و هويت درخواست دهنده و بررسي آن توسط مسئول دفتر

  3-3-بررسي برگ درخواست صدور شناسنامه ، مدارك شناسايي و مستندات تعويض شناسنامه و تاييد

   

   آنها توسط مدير فني دفتر.

   

  4-3-ثبت درخواست دردفاتر مربوطه.

  5-3-ارسال درخواست و مدارك به اداره ثبت احوال محل.

  6-3-پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضي تحويل ميگردد.

  4اقدامات اداره ثبت احوال :

  1-4-بررسي درخواست تعويض شناسنامه و مدارك ضميمه توسط رئيس و يا معاون اداره.

  2-4-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

  3-4-تطبيق مدارك با سامانه اطلاعات هويتي توسط مامور صدور شناسنامه.

  4-4-داده آمايي اطلاعات درخواست در سامانه ، هم زمان با اسكن عكس.

  5-4- تطبيق و چاپ شناسنامه.

  6-4-كنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره .

  7-4-تحويل شناسنامه به مسئول دفتر پيشخوان دولت برابر مقررات.

  5-توضيحات ضروري:

  1-5-درصورت نقص درخواست و مدارك مورد نياز عين درخواست تعويض شناسنامه به دفتر پيشخوان اعاده ميگردد.

   

  2-5-چنانچه تغييراتي از قبيل تغيير نام يا نام خانوادگي داشته باشد، قبل از صدور شناسنامه در سامانه بايستي اعمال گردد.

 • پرسش و پاسخ های متداول


  1- چه مدارکی جهت اخذ شناسنامه فرزند مورد نیاز است ؟

  مدارک لازم عبارت است از :

  - اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر

  - گواهی ولادت صادره از بیمارستان

  مبلغ 100000 ریال

  - حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

  2-  ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

  چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد .

  حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

  3-  چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند ؟

  - پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

  - مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

  - وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

  - متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

  - صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

  4-  چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات  اقدام نمایند ؟

  - نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

  - در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

  5-  آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

  - برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود . شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود . صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

  6-  آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

  - با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

  - چنانچه واقعه طلاق  قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

  7-  مهلت صدور شناسنامه المثنی چه مدت می باشد ؟

  بعلت زمانبندی جهت صدور شناسنامه المثنی اول ناشی از فقدان یک ماه و جهت صدور شناسنامه المثنی دوم ناشی از فقدان سه ماه می باشد .و شناسنامه المثنی ناشی از فقدان برای بار سوم با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و پس از 6ماه صادر می شود.

  8-  آیا مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزند اقدام نماید ؟

  در صورت بقای رابطه زوجیت مادر می تواند نسبت به درخواست شناسنامه المثنی جهت فرزندش اقدام نمایدو پس از طلاق نیز چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد انجام این امر امکانپذیر است.

  9-  آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

  ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی جد پدری و پدرشان ثبت گردیده الزامی می باشد.

  10-  آیا افراد بزرگسالی که تاکنون شناسنامه اخذ ننموده اند می توانند نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند ؟

  شناسنامه به کلیه افرادی که دارای هویت ایرانی می باشند صادر میگردد این اشخاص باید با مراجعه به اداره ثبت احوال محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز و اثبات هویت ایرانی نسبت به اخذ شناسنامه اقدام نمایند .

  11-  آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

  چنانچه آدرس شخصی تغییر نماید صاحب کارت می تواند بدون مراجعه به اداره ثبت احوال و ازطریق سایت ثبت احوال  کد پستی جدیدرا وارد نماید ونیازی به  تعویض کارت شناسائی ملی نیست .

  12-  من شناسنامه خود را مفقود نموده ام و جهت اخذ گذرنامه نیاز به شناسنامه دارم چکار می توانم بکنم ؟

  ابتدا به سایت سازمان ثبت احوال به نشانی:www.sabteahval.ir

  مراجعه نموده و در قسمت خدمات الكترونيك و مدارک پیدا شده، شماره ملی خودرا وارد نماید.چنانچه شناسنامه گم شده در ثبت احوال یا اداره پست نبود با مراجعه به اداره ثبت احوال و ارائه درخواست کتبی و یک قطعه عکس  ودرخواست صدور شناسنامه المثنی ، درخواست صدور گواهی مشخصات موقت جهت رفع مشکل موجود نمائید .

  13-  آیا می توانم جهت همسر خارجی که با او رسماً ازدواج نموده ا م شناسنامه اخذ نمایم ؟

  با توجه به بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می نمایند می توانند با ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ شناسنامه جهت همسرشان اقدام نمایند .ومدارک مورد نیاز:

  - سند ازدواج و تصویر مصدق آن

  - اصل شناسنامه مرد ایرانی

  - معرفی نامه از اداره کل اتباع امور بیگانگان

  14-  مدارک لازم جهت دریافت کارت هوشمند ملی چیست ؟

  - اصل شناسنامه عکس دار

  - ثبت نام اوليه در سامانه ثبت نام كارت هوشمند ملي

  - نوبت گيري محل تكميل ثبت نام

  - عكس شخص به صورت حضوري گرفته خواهد شد

   مبلغ 200000 ریال

  15-  مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه چیست ؟

  - اصل شناسنامه مستعمل

  - ۲ قطعه عکس با زمینه روشن

  - تصویر شناسنامه فرزندان و سند ازدواج

  - تکمیل فرم تعویض شناسنامه

  مبلغ 25۰0۰۰ ریال

  16-شناسنامه فرزند من دو برگی و فاقد صفحه ازدواج می باشد جهت ثبت واقعه ازدواج جه اقدامی باید بکنم ؟

  با ارائه معرفی از دفترخانه ازدواج می توانید نسبت به تعویض شناسنامه دو برگی به شناسنامه چهار برگی اشخاص بزرگسال اقدام نمایند .

   17- درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی وشناسنامه فرزندانش نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

  ج ) درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی دارد.

  18-خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش رادارد همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

  ج )جد پدری ولی قهری است وبابودن وی نیازی به تعیین قیم نمی باشد . لذا به درخواست جد پدری نسبت به رفع اشتباه حادث ، اقدام وپس از تصحیح سندشناسنامه صادره به جد پدری تسلیم می شود.

  19- ماًمورثبت احوال چگونه می تواند اسناد تنظیمی خودراتصحیح نماید؟

  ج )  برابرتبصره ماده 3 قانون ثبت احوال تصحیح هرنوع اشتباه درتحریرمندرجات دفترثبت کل وقایع ووفات اگر قبل ازامضا باشد باتوضیح مراتب درحاشیه سند به عمل می آید وامضاکنندگان سند ذیل توضیح راامضا خواهند نمود درغیراینصورت مأمور مجاز به تصحیح نبوده ورفع اشتباهات حادث از طریق هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود.

   

  20- اگر شناسنامه به خط وامضا ماموروقت بوده لکن فا قد مستندات سجلی باشد آیا می توان به استناد تبصره 3 ماده 10ق . ث . احوال  جهت آن سند تنظیم نمود؟

  ج )اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون ثبت احوال درصورتی است که سند به صورت قانونی تنظیم وسپس به دلایلی ازبین رفته باشد . لذا تسری این مقرره به مواردی که شناسنامه بدون تنظیم سند صادرشده باشد خالی ازاشکال نخواهدبود.

   

  21-شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

  ج) باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید یعنی فرد دیگری رابه عنوان نماینده قانونی طفل معین نماید . بنابراین ملاحظه حکم سرپرستی لازم است واما تکمیل واصلاح سند سجلی وشناسنامه صادره براساس ماده 14 قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بارعایت ماده مذکور درچهارچوب ماده 3 قانون ثبت احوال وبراساس مدارک مربوطه ازجمله حکم برقراری سرپرستی امکان پذیرخواهد بود.

   

  22-شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

  ج ) تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است چون برابربند 2 ماده 976قانون مدنی طفل موصوف ایرانی است .

   

   

 • نقشه استان

 • ادارات

  اداره

  رئیس

  آدرس

  آدرس سایت

  فکس

  تلفن

  کد محل

  کد پستی

  اداره کل

  منوچهر تیموری

  ایلام میدان دفاع مقدس

  www.ilam-sabteahval.ir

  32228015

  32228014

  084

  6931155593

  ایلام

  منوچهر محمدی

  ایلام میدان 22 بهمن

  www.ilam.ilam-sabteahval.ir

  33339140

  33335130

  084

  6931977571

  آبدانان

  عزت خشنود

  روبروی نیروی هوایی کوچه ثبت احوال

  www.abdanan.ilam-sabteahval.ir

  36222443

  36224002

  084

  6971671175

  دره شهر

  شهاب غلامی

  خیابان نیروی هوایی پشت فرمانداری

  www.dareshahr.ilam-sabteahval.ir

  35222444

  35222462

  084

  6961833119

  دهلران

  حسین میرزائی

  خ جمهوری اسلامی میدان بسیج

  www.dehloran.ilam-sabteahval.ir

  37222467

  37225920

  084

  6981863619

  چرداول

  سیف اله صفری

  خ نهضت سواد آموزی جنب دادگستری

  www.chardavol.ilam-sabteahval.ir

  34224087

  34222350

  084

  6951953975

  مهران

  بهروز شفیعی

  بلوار امام خمینی روبروی اداره پست

  www.mehran.ilam-sabteahval.ir

  38222608

  38222303

  084

  6991633147

  بدره

  احمد حیدری

  خیابان شهید رجایی منتهی به بخشداری

  www.badreh.ilam-sabteahval.ir

  35722408

  35723098

  084

  6967145717

  ملکشاهی

  آیت ملکی

  ارکواز بلوار امام خمینی

  www.malekshahi.ilam-sabteahval.ir

  38522325

  38524006

  084

  6997136193

  ایوان

  آیت مهدیان

  خ- امام خمینی انتهای خ 17 شهریور روبروی بیمارستان

  www.ayvan.ilam-sabteahval.ir

  33233007

  33232986

  084

  6941731175

  سیروان

  ناصر فیض الهی

  خ 22 بهمن روبروی دامپزشکی

  www.sirvan.ilam-sabteahval.ir

  34723095

  34723116

  084

  6955134471

  زرین آباد

  صباح رماوندی

  پهله روبروی بخشداری

  www.zarinabad.ilam-sabteahval.ir

  33774260

  33773544

  084

   

  موسیان

  محمد شیخی

  موسیان جنب پارک ملت

  www.mosian.ilam-sabteahval.ir

  33753695

  33753087

  084

   

 • درباره ما

  استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است.[۲] استان ایلام از غرب با کشور عراق، از جنوب با استان خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسایه‌است.

  این استان از استان‌های کمابیش جنگلی ایران است. پیش از دوره رضاشاه به این ناحیه لرستان پشتکوه می‌گفتند.[۳] اما در شهریور ۱۳۱۴ ه. ش. در زمان پادشاهی رضاشاه به موجب تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران و به منظور یادآوری عظمت و شکوه تمدن عیلام باستان، نام روستای حسین‌آباد، به ایلام تغییر یافت و این روستا به عنوان شهر و مرکز استانی به نام ایلام انتخاب شد. منطقه تمدن باستانی عیلام در استان‌های فارس و خوزستان امروزی تمرکز داشت اما ظاهراً تصمیم دوران رضاشاه برای نام‌گذاری استان ایلام به این موضوع برمی‌گردد که منطقه پشتکوه نیز در دوره‌هایی بخشی از ناحیه عیلام باستان بوده‌است. ایلام دومین استان ایران به لحاظ امنیت است.[۴]

  دلیل نام‌گذاری

  در شهریور ۱۳۱۴ ه. ش. در زمان سلطنت رضا شاه به موجب تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران و به منظور یادآوری عظمت و شکوه تمدن عیلام باستان، نام قصبه حسین‌آباد، به ایلام تغییر یافت.

  ایلام شکلی نادرست از واژه سامی عیلام به معنای جای بلند و منطقهٔ کوهستانی است.[۵][۶] که پرهیز از حرف «ع» عربی در این تغییر املا تأثیر داشته‌است.

  جغرافیا

  استان ایلام با وسعت ۲۰۱۵۰ کیلومتر مربع و ۱.۲ درصد مساحت، بیست و دومین کشور ایران از نظر وسعت محسوب می‌شود این استان یکی از استان‌های نیمه مرطوب کوهستانی ایران می‌باشد که وسعت و عظمت ارتفاعات آن هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند و هر کدام از این کوه‌ها، جاذبه‌ها و زیبایی‌های خاص طبیعی خود را به همراه دارد و منطقهٔ ایلام به غیر از نواحی جنوب غربی آن، مشتمل بر کوهستان‌های بسیار رفیع و در هم تنیده‌ای است که از چین خوردگی‌های متعدد و موازی تشکیل شده است. وسعت این کوهستان‌ها در شرق و شمال شرق ایلام چنان بزرگ است که مجالی به ایجاد دشت‌های میان کوهی نداده است. این رشته کوه‌ها عمومأ از شمال غربی به سوی جنوب شرقی امتداد یافته‌اند.[۷]

  ناهمواری ها

  ناهمواری‌های استان در قسمت های شمال و شمال شرقی با دامنه‌های پرشیب و مرتفع و دشت‌های میانکوهی کم‌وسعت دیده می‌شود و در قسمت های جنوب و جنوب غرب به صورت دشت‌های باز رو پهناور است. بیش از هفتاد درصد استان کوهستانی‌ است. چین‌خوردگی های استان، موازی، منظم و جنس انها رسوبی و بیشتر از نوع آهک و گچ است. در شمال وشمال شرق استان میتوان کوه‌ای مانشت، سیوان، قلارنگ و کوه قلاجه، لنه و چرمین را نام برد.[۸]

  کوه‌ها

  1.       سلسله ارتفاعات کبیرکوه

  2.      ارتفاعات دینارکوه، اناران، سیاه کوه

  3.     رشته کوه‌های کم ارتفاع مرزی غرب پشتکوه مشرف بر دشت‌های بین‌النهرین

  4.     ارتفاعات مانشت کوه و رنو مسلط بر دشت ایوان[۹]

  کبیرکوه یکی از ارتفاعات مهم پشتکوه با سیطره‌ای عظیم از سمت جنوب به جلگه خوزستان ختم می‌شود. بلندترین قلهٔ آن، «کان صیفی در منطقهٔ ورزرین» نام دارد که ۳۰۶۲ متر ارتفاع دارد قسمتی از دامنه‌های کوه مذکور دارای جنگل‌هایی است که غالب درختان آن را بلوط تشکیل می‌دهد. دامنه‌های شرقی کبیرکوه با شیب تند، و در دره‌های ژرف و پر آب به رود سیمره منتهی می‌شود و دامنه‌های غربی آن که مشرف به نواحی مرزی ایران و عراق را تشکیل می‌دهند؛ دارای منابع نفتی و ذخایر زیرزمینی فراوان می‌باشد.[۱۰]رشته کوه کبیر کوه در محل به نام «کور» یا «کور» معروف است. این رشته کوه یکی از بزرگترین و منظم‌ترین کوه‌های زاگرس غربی است. طول این رشته کوه در حدود ۱۶۰ کیلومتر و عرضی بین ۶ الی ۷ کیلومتر است. این کوهستان مانند دیواری عظیم در سراسر منطقهٔ پشتکوه در جهت شمال غرب- جنوب شرق امتداد یافته است.[۱۱]

  از دیگر ارتفاعات استان «دینارکوه» بین آبدانان و دهلران واقع شده و به موازات کبیرکوه امتداد یافته است و بلندترین نقطهٔ آن ۲۶۰۰ کیلومتر از سطح دریا ارتفاع دارد.[۱۲] کوه‌های دیگر استان ایلام در شمال و مشرق استان عبارتند از:

  رنو و شره زول بین ایوان و چوار، کوه بانکول بین ایوان و چرداول، قلهٔ مانشت بین ایلام، کارزان و ایوان، کوه‌های بایه، نسار بلالر (بالارِ)، تالوار (تل وال)، سرخ گیری (سیور گیری)، ساج گوربی (ساج اَو گِل بیو) در شهرستان ایوان، سیوان کوه بین شیروان و بدره، کوه لِنه و چرمین بین چرداول و شیروان و رشته کوه‌های زردلان و هلیلان و رشته کوه مرتفع قلاجه بین استان ایلام و کرمانشاه واقع شده است.[۱۳]

  کوه‌های مغرب و جنوب غربی استان ایلام عبارتند از:

  کوه‌های کوِلگ، سیاه کوه، نخجیر کوه، کوه سرخ، انجیر کوه، تونه کوه، کوه‌های بولی، میمک، اناران بی وره، پشمین در ملکشاهی، خوشادل در ملکشاهی، بلوطستان (بَلستان)، کوه دنه و کاسه ماس.[۱۴]

  بین مرز ایران و عراق در استان ایلام سلسله کوه‌های کم ارتفاع حمرین (همرین) واقع شده است که از بهرام آباد در مهران آغاز می‌شود و تا جلگه خوزستان ادامه دارد.[۱۵]

  کوه قلاقیران واقع در مسیر ایلام به چوار در منطقهٔ جنگلی ششدار قرار دارد که یکی از قلل زیبا و دیدنی می‌باشد و چشم انداز آن خیره کننده است و شاعران محلی در اشعار خود از آن به عنوان کوهی نمادین یاد می‌کنند.[۱۶]

  دشت‌های استان ایلام

  استان ایلام علاوه بر کوهستان‌های مذکور که محل چرای عشایر منطقهٔ استان ایلام و بعضی از استان‌های همجوار می‌باشد دارای دشت‌های وسیع و حاصلخیزی چون دشت عباس، دشت موسیان، دشت دهلران، دشت مهران (گرمسیر)، دشت هلیلان و دشت ایوان است که به شکل لوزی واقع شده و دارای خاک حاصلخیزی می‌باشد. دشت‌های چالاب، محسن آباد، امیرآباد، گُلان، صالح آباد، آسمان آباد و دره شهر از دیگر دشت‌های مهم این استان می‌باشند که علاوه بر رونق کشاورزی دارای تپه‌های باستانی بوده و آثار تاریخی زیاد و گورهای قدیمی در این منطقه فراوان یافت می‌شود که بیان گر وجود کانون‌ها و اجتماع جوامع بشری در این استان بوده است.[۱۷]

  رودخانه‌های ایلام

  به علت کوهستانی بودن استان ایلام و ریزش‌های مناسب برف و باران، رودخانه‌های کوچک و بزرگی در این ناحیه جریان دارند که منبعی برای آبیاری زمین‌های زراعی و سدسازی و اب آشامیدنی استان می‌باشند. بیشتر آن‌ها از کبیرکوه سرچشمه می‌گیرند که دو دسته‌اند:

  ۱-رودخانه‌هایی که از رشته کوه کبیرکوه و دیگر ارتفاعات این استان سرچشمه می‌گیرند و به سوی خاک عراق در غرب استان در جریان هستند که علاوه بر آبیاری زمین‌های کشاورزان منطقه، وارد مرز عراق شده و اراضی مندلی (Mandali)و بدره و زرباطیه و عماره در عراق را آبیاری می‌سازند. مسدود کردن آب این رودخانه‌ها در دوران قاجاریه و پهلوی و جلوگیری از جاری شدن آن‌ها به خاک عثمانی و عراق امروزی، باعث تنش‌ها و زد وخوردهایی بین بومیان محلی با عثمانیان و عراقی‌ها شده بود که در نهایت موجب دخالت دولت‌های طرفین در ماجرا گردیده است.[۱۸]

  مهم‌ترین رودهایی که از ارتفاعات ایلام سرچشمه می‌گیرند و به سوی خاک عراق جریان دارند عبارتند از رودخانه «گنگیر» (Gangir)که از محلی به نام سراب ایوان و از کوه‌های شره زول و مانشت سرچشمه می‌گیرد و پس از پیوستن شعبات فرعی، دشت ایوان را آبیاری می‌سازد و با پیچ و خم‌های زیاد و زیبایی خاصی به طرف سومار جریان می‌یابد و آن گاه وارد خاک عراق شده و به شهر مندلی عراق وارد می‌شود.[۱۹]فریا استارک در کتاب خود از ماهی‌های درشت اندام این رودخانه یاد کرده است.[۲۰]

  یکی دیگر از رودخانه‌های این حوزه رود «کنجان چم» است که از ارتفاعات کبیرکوه سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از امیرآباد و مهران، وارد خاک عراق می‌شود. رودخانه» چنگوله» از ارتفاعات کبیرکوه سرچشمه می‌گیرد و پس از آبیاری اراضی مسیر خود، وارد خاک عراق شده و منطقهٔ «باع شاهی» عراق را در بر می‌گیرد. رودهای دیگر چون «دویریچ» و رودخانهٔ «میمه» و «چیغاب» و «گدارخوش» پس از مشروب ساختن اراضی کشاورزی در مسیر خود، وارد خاک عراق می‌شوند.[۲۱]

  ۲-رودخانه‌های حوزه آبریز رودخانه کرخه که از ارتفاعات شرق و شمال شرق کبیرکوه سرچشمه گرفته و به سوی شمال و مشرق کبیرکوه در جریان هستند، و این رودخانه‌ها اکثرأ پس از طی مسافت کوتاهی وارد رودخانهٔ پر آب «سیمره» [صیمره] در شرق کبیرکوه و شرق استان ایلام می‌شوند.

  رودخانه‌هایی که از کبیرکوه و سایر کوه‌های شرق و شمال شرقی ایلام سرچشمه می‌گیرند و شعبات اصلی رودخانه سیمره در ایلام را تشکیل می‌دهند عبارتند از: رودهای «چزمان»، «چناره»، «شیروان و چرداول» آب «شیخ مکان»، «رود سیکان»، «آب زنگوان».[۲۲]

  مهم‌ترین و پر اّب‌ترین رودخانهٔ ایلام، سیمره می‌باشد که اسم قدیم آن «اوکنو» یا «اوقنو» و نزد یونانیان «کواسپس» یا خئوپس بوده که سرچشمهٔ این رودخانه دامنه‌های غربی کوه الوند در استان همدان و منطقهٔ نهاوند است که با نام «گاماسپ» و پس از عبور از کنگاور،صحنه و بیستون به کرمانشاه می‌رسد ودر آن جا با دریافت شعبه «قره سو» در شمال شرقی ایلام وارد استان می‌شود و پس از عبور از شرق ایلام با نام «سیمره» با جهتی شمال شرقی، به جنوب غربی مرز استان ایلام و استان لرستان را تشکیل می‌دهد[۲۳] و در منطقهٔ «پل دختر» با دریافت شعبه مهم «کشکان» وارد استان خوزستان می‌شود و از آن پس به «کرخه»» معروف می‌باشد.[۲۴] به طور کلی ۱۳ رودخانه با ظرفیت ۱/۸ میلیارد متر مکعب آب در سال در حوزهٔ جرافیایی استان ایلام وجود دارد.[۲۵]

  پوشش گیاهی ایلام

  ایام به واسطه قرار گرفتن در دامنه‌های غربی رشته کوه زاگرس از لحاظ پوشش گیاهی، تحت تأثیر آب و هوای منطقه و میزان ریزش‌های جوی قرار دارد و بدین سبب در مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمال، شمال غربی، شمال شرقی و نواحی کبیر کوه دارای پوشش گیاهی مناسبی می‌باشد. این جنگل‌ها عمدتأ جزو جنگل‌های مناطق خشک و نیمه خشک رشته کوه زاگرس است. وسعت جنگل‌های ایلام حدود ۵۰۰ هزار هکتار برآورد می‌شود. این جنگل‌ها از گونه‌های مختلف شامل: درختان بلوط - که بیشترین پوشش گیاهی را در استان تشکیل می‌دهد -، بنه یا پسته کوهی، انجیر کوهی، گیلاس وحشی [بِلالیوک]، زالزالک و... تشکیل شده است. جنگل‌ها و مراتع استان به دلیل جلوگیری از فرسایش، جذب رطوبت، تأمین نیازهای سوختی، ایجاد تعادل در طبیعت، ایجاد مکانی مناسب برای تعادل وحوش و نیز استفاده‌های دارویی، صنعتی و خوراکی و مسائل زیست محیطی استعداد فراوانی دارند.[۲۶]

  Compass rose pale.svg

   

  کرمانشاه

   

  Compass rose pale.svg

  لرستان

  شمال

  عراق

  شرق   ایلام    غرب

  جنوب

   

  خوزستان

   

  پیشینه

  پیش از اسلام

  این سرزمین، بنا به اسناد تاریخی فراوان، بخشی از کشور عیلام باستان بوده که در ۶۴۰ سال پیش از میلاد به دست آشور بانی پال به تصرف شد. در کتیبه‌های بابلی، عیلام را «آلامتو" یا "آلام"خوانده‌اند؛ که به قولی به معنای کوهستان یا "کشور طلوع خورشید» است. بر طبق جدیدترین نظریه از دکتر والتر هینتس، استان ایلام کنونی یکی از مهم‌ترین بخش‌های امپراتوری ایلام بوده است. این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن بر سرزمین بین‌النهرین مسلط بوده است و فاتحان و مهاجمان سومری، اکدی و بابلی گاه از طریق مسیرهای پر پیچ و خم آن، وارد سرزمین ایلام باستان می‌شدند و از منطقه استان ایلام کنونی که در آن زمان به عنوان یکی از ایالت‌های ایلام به نام (ورهشی) یا (مرهشه) خوانده می‌شده است، با پیمودن دره‌ها و کوهستان‌های آن به سوی شمال جلگه‌های خوزستان و شوش پیشروی می‌کردند و شهرها و مناطق پر جمعیت ایلام را مورد هجوم و قتل وغارت قرار داده‌اند. ورهشی به احتمال قوی منطقهٔ کوهستانی پشتکوه - ایلام امروزی - و سرزمین اطراف کرخهٔ علیا - سیمره امروزی - در قسمت شمال غرب سوزیانا بوده است. بیشتر مورخان نیز بر این باورند که ورهشی یک ایالت و حکومت کاملاً مستقل از ایلام باستان بوده است که گاهی متحد حکومت‌های بین‌النهرین و گاه متحد ایلام می‌شده است و زمانی که حکام ایلامی قوی بوده‌اند، ورهشی را ضمیمه خاک خود می‌کرده‌اند.[۲۷] مدتی پس از سقوط عیلام، حوزه فرمانروایی آنان به دو منطقه تحت نفوذ پارسها و مادها در غرب تقسیم شد. در دوره هخامنشی جزئی از امپراطوری هخامنشی بوده‌است.

  از آن جا که ایلام، بین خوزستان، بین‌النهرین، لرستان و کرمانشاه واقع شده است، لذا در دورهٔ اشکانیان، جزو ماد بزرگ بوده که ارشک آن را تصرف نمود. بنابه اعتقاد بعضی از محققان، خرابه‌های شهر باستانی «سیروان» واقع در شهرستان سیروان در شمال استان ایلام، از آثار و شهرهای دوره اشکانی است.[۲۸]

  در دورهٔ ساسانیان، استان ایلام جزء سرزمین «پهله» یا «پهلو»، یعنی استان بزرگی بود که بعدها اعراب آن را جبال نامیدند. پهله سرزمینی بود که شامل اصفهان، ری، همدان، کرمانشاهان، دینور، ماسبذان یا ماسبتان [شمال و شمال غرب استان ایلام امروزی شامل ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان، سیروان و چرداول]، مهرجانقذق [مهرگان کده در قسمت‌های جنوب شرقی و شرق استان ایلام شامل دره شهر و صیمره و نواحی اطراف آن]، نهاوند، کوفه، قم، قزوین، کومش، و آذربایجان بوده است.[۲۹] در این تقسیم‌بندی غرب لرستان شامل دو بخش مهم، ماسبذان و مهرجانقذق بود. شمال آن الشتر بود که جزو ماه کوفه محسوب می‌شد. بخش میانی آن، نیز جزو شاپور خواست [شاپور خوره= خرم‌آباد] یعنی شهری که به قرمان شاپور اول ساسانی بنا شده بود. دو شهر مهم این منطقه «سیمره» و «سیروان» بودند.[۳۰]

  بعد از تسخیر ایران به وسیله اعراب مسلمان، احتمال دارد که این ناحیه جزئی از ایالت کوفه بوده باشد. از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن ششم خاندان حسنویه کرد بر لرستان و ایلام حکومت می‌کردند و از سال۵۷۰ تا ۱۰۰۶ اتابکان لر بر لرستان و پشتکوه حکومت کرده‌اند. تا آن که با کشته شدن شاهوردی خان واپسین حکمران اتابکان لر به دست شاه عباس یکم در آن سال حکومت بر این ناحیه و از سوی شاه عباس به حسین خان، نخستین والی از والیان پشتکوه داده شد. غلامرضا خان ابوقاره، آخرین والی این دودمان نیز در سال ۱۳۰۷ واز سوی رضا شاه به صورت تقریباً مسالمت آمیزی از حکومت برکنار شد. از سال ۱۳۰۹ شمسی در تقسیمات کشوری، ایلام بخشی از استان پنجم یعنی کرمانشاه گردید.[۳۱]

  پس از اسلام

  پس از تسلط اعراب مسلمان بر ایران، ایلام و لرستان و شهرهای دیگری را به نام ایالت «جبال» نامیدند و چون حاکم این منطقه یعنی ماسبذان و مهرجانقذق، به حاکم کوفه مالیات و خراج می‌دادند؛ از این‌رو این منطقه را ماه کوفه می‌نامیدند.[۳۲]

  بعد از پنج قرن از حکومت اعراب بر ایران، برای سهولت اداره آن ناحیه، منطقه مزبور به دو منطقه بختیاری و لرستان تقسیم گشت، که برای بازشناختن آن‌ها از یکدیگر، قسمت بختیاری امروز را لر بزرگ و لرستان امروزی را که منطقهٔ ایلام (ماسبذان و مهرجان قذق) نیز جزو آن محسوب می‌شد، لر کوچک می‌گفتند.[۳۳] در حدود سه قرن حکومت محلی منطقه در دست اتابکان بود. پس از سقوط اتابکان حکومت محلی منطقه به دست والیان افتاد، که بر تمام منطقه لرستان، از جمله ایلام، حکومت می‌کردند. در ابتدا مقر حکومت والیان در قلعهٔ «فلک الافلاک» خرم‌آباد امروزی بود، اما در دوره قاجاریه به جهت تضعیف قدرت والیان و با توجه به اختلاف‌هایی که در امور مرزی، ایران و عثمانی بوجود آمده بود، حکومت ایلام از لرستان جدا و مقر والی، از قلعهٔ «فلک الافلاک» خرم‌آباد به «پشتکوه» که به ایلام اطلاق می‌شد، انتقال یافت و چون ایلام (پشتکوه) به خط مرزی ایران و عثمانی نزدیک تر بود، از تجاوز دولت عثمانی و تحریکات آنان جلوگیری به عمل می‌آوردند.

  پشتکوه را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارت بوده از پشتکوه لرستان که از اسلام‌آباد تا دهلران را در بر می‌گرفت، پشتکوه خوزستان که از دهلران تا شوش را در بر می‌گرفت و بخشی از خاک خوزستان بود. در این منطقه دهات و خانه بسیاری نبود و بیشتر اهالی چادرنشین بودند. کردها که بیشتر طوایف آن را تشکیل می‌دادند در شمال و لرها در جنوب زندگی می‌کردند.[۳۴] در دورهٔ قاجاریه، به واسطه اهمیت لرستان این ولایت به دو منطقهٔ پشتکوه[۳۵] (استان ایلام امروزی) و پیشکوه (لرستان کنونی) با مرکزیت خرم‌آباد تقسیم گردید و چون ایلام در دامنه‌های غربی رشته کوه زاگرس و پشت لرستان امروزی (خرم‌آباد) قرار گرفته‌است و قسمتی از خاک ایلام در کوه‌های کبیر کوه واقع شده‌است، لذا آن را پشتکوه نامیدند و پشتکوه همان ماسبذان (و مهر جانقذق) است.[۳۶] از این زمان حکومت از لرستان جدا اداره می‌شد و والیان ایلام مستقیماً از حکومت مرکزی ایران اطاعت می‌کردند. پس از انتقال مرکز حکومت والی به ایلام، به واسطهٔ پراکندگی مردم در دو ناحیهٔ «ده بالا» و «ده پایین» با همین عنوان از آن نام می‌بردند. پس از مرگ «حسن خان» والی، و به قدرت رسیدن «حسین قلی خان» مدت‌ها، شهر ایلام امروزی به این علت که مقر تابستانی والی بود به «حسین‌آباد» پشتکوه معروف شد و از آن، به نام «حسین‌آباد» یاد شده‌است و تا مدت‌ها ایلام یکی از شهرستان‌های استان پنجم کشور (کرمانشاهان) بود.[۳۷]ا

  ایلام در دوران جنگ ایران و عراق آسیب فراوانی دید؛ به طوریکه ۳۴٬۷۷۲ واحد مسکونی در سطح استان به کلی ویران شد.[۳۸]

  جمعیت

  بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۴۵۷۸۷ نفر بوده‌است که از این میان ۲۷۸۵۶۶ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند. این استان ۱۱۱۵۵۹ خانوار دارد. جمعیت شهرنشین این استان ۳۳۱۲۳۱ نفر است.[۱]

  گروه‌های قومی

  نوشتار‌های اصلی: مردم کرد، مردم لر و مردم لک

  طی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال ۸۹ انجام داد و براساس یک بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستای سراسر کشور، درصد اقوامی که در این نظر سنجی نمونه گیری شد در استان ایلام به قرار زیر بود: ۸۶ کرد (۸۸٫۳٪ مرد، ۸۴٫۲٪ زن)، ۱۰٫۷ لر (۱۰٪ مرد، ۱۲٫۳٪ زن)، ۱٫۷ سایر و ۱٫۷ بدون‌جواب بودند.[۴۲]

  ایل‌های کرد استان ایلام:[۴۳]

  ایل ملکشاهی

  ایل کرد

  ایل ریزه وند

  ایل خزل

  ایل بدره

  ایل عالی بیگی

  ایل ایوان

  ایل بالاوند زردلان

  ایل بولی

  ایل کلهر

  ایل ده بالایی

  ایل میشخاص

  ایل ارکوازی

  ایل علی شروان بدره

  طایفه ماسپی

  طایفه ملخطاوی

  طایفه مموس

  طایفه دوستعلی وند کرد

  طایفه گَرِکی کرد

  طایفه مورتی

  طایفه باباهای حاجی بختیار

  طایفه گُمار

  طایفه آهنگر قطب الدین

  طایفه صیفی

  طایفه پیرانی

  طایفه سوره میری

  طوایف لُر استان ایلام :[۴۴]

  دهستان هندمینی، چشمه داوی، رشنو، لک، زرگوش، بابای پیرمحمد آبدانان، دیناروند، جایروند، پنج ستون، سیمینوند، ناصرعالی،جودکی، کاییدخورده، قیاسوند، جایروند، پادروند، پیرانی، کولیوند.

  ·        ایل کاید خورده در شهرستان دهلران و بخش مورموری شهرستان آبدانان

  ·        ایل شوهان یا شوهو در مهران، ایلام

  ·        ایل میر در دره شهر

  ·        سیلیورزی در آبدانان و ایلام

  ·        ایل دیناروند در دینارکوه و دال پری

  ·        حسنوند و ایل بیرانوند که از استان لرستان به دره شهر مهاجرت کرده‌اند.

  ·        سگوند در دشت عباس و آبدانان و دهلران

  ·        حیدروند در آبدانان

  ·        بازگیر در گیچه

  ·        سه سه در دره شهر

  ·        طایفه پیر پای (پیرحیاتی) در ایلام

  ·        طایفه رشنو یا رشنوادی در ایلام

  ·        تیلاوی در ایلام و پلنگ آباد

  ·        کولیوند در وزیر آباد و قلا تسمه

  ·        قیاسوند در دره شهر

  ·        چگنی در شیروان

  ·        ایل جودکی در ایلام و آبدانان - مستقر شهر آبدانان، دهلران، مورمورموری، وچکبود، پشت قلعه

  ·        طایفه نایب به همراه والیان پشتکوه به استان ایلام مهاجرت کرده‌اند.

  ·        طایفه بُن ریزی که از هفت لنگ بختیاری به سراب گاماسب خرم‌آباد و سپس به استان ایلام مهاجرت کرده‌اند.

  ·        طایفه غیاثوند

  ·        طایفه ملا حسنوند

  ·        طایفه هیوری

  ·        طایفه مموس مزیه از ایل کمالوند

  ·        طایفه زویار (زهیار(

  ·        طایفه زینی وند

  ·        طایفه گل گلی

  طوایف عرب استان ایلام :[۴۵]

  طایفه سادات ساکن دشت عباس

  اعراب ربوط و خرسان

  اعراب چنانه

  قبیله بوحمید

  اعراب بنی لام در دهلران

  زبان

  نوشتار‌های اصلی: زبان کردی، زبان لری و زبان لکی

  زبان رایج ساکنین استان ایلام کردی است که طوایف و ایلات مختلف در تمامی شهرستانهای استان با اندک تفاوتی در ادای الفاظ و کلمات بدان تکلم می‌کنند.[۴۶] لهجهٔ کردی رایج در استان ایلام کردی ایلامی می‌باشد و دومین لهجهٔ رایج استان را لری و لکی تشکیل می‌دهند و در حوزه جنوبی و شرقی ساکنند. عربها نیز در شهرستانهای جنوبی ساکنند.

  زبانهای کردی، لری و عربی در استان ایلام رایج است. کسانی که به زبان کردی سخن می‌گویند در شهرستان‌های ایوان (کردی کلهری)، شیروان و چرداول، ایلام، ملکشاهی، مهران و بخشی در آبدانان و دهلران زندگی می‌کنند. کسانی که در استان ایلام با زبان لری صحبت می‌کنند در شهرستان‌های دهلران، آبدانان و دره شهر سکونت دارند. در شهرستان دهلران و بخصوص در بخش موسیان، عده‌ای به زبان عربی صحبت می‌کنند که گروه اقلیت زبانی استان را تشکیل می‌دهند.[۴۷]

  کردی ایلامی که گاه آن را کردی فیلی نیز نامیده‌اند، در بیشتر مناطق استان ایلام رایج است. واژه فیلی در بین مردم ایلام معروفیت بسیار ندارد. این را کردهای ساکن عراق به مناسبت سلطه والیان لرستان موسوم به فیلی بر ایلام، رواج داده‌اند و آن از مقوله مجاز خاص و عام است (سارایی)[۴۸] علیرضا اسدی در کتاب خود چنین می‌آورد: «از مقایسهٔ واژگان ایرانی میانه (پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی) با واژگان کردی ایلامی به این نتیجه می‌توان رسید که بسیاری از واژگان پهلوی اشکانی و ساسانی با این واژگان کردی هم ریشه‌اند. این هم آوایی در بسیاری از افعال، مفاهیم سیاسی، دینی، اجتماعی، مشاغل، اسامی خاص، اسامی عام و حتی اصطلاحات عامیانه دیده می‌شود».[۴۹] گویش کردی ایلامی دارای لهجه‌های گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از:

  ملکشاهی:در شهرستان‌های ملکشاهی، ایلام و مهران

  ایوان: کلهر

  خزلی:در بخشهای از شهرستانها سیروان وچرداول --خزروند:محل سکونت از چها راه ایلام کارزان به پایین تا آخرین روستا یعنی سفید خانی... --مرشدوند:۳روستای (سراب کارزان-قنات آباد -چشمه پهن)

  ریزوندی: واقع در دهستان ریزوند از موشکان تا زیرتنگ بیجنوند...

  آبدانانی:در شهرستان‌های آبدانان، دهلران و دره شهر

  ایلامی:در شهرستانهای ایلام، مهران، شیروان چرداول

  بدره‌ای:در شهرستان بدره

  مشاهیر

  ·        پهلوان موسی خمیس گرزدین‌وند

  ·        غلامرضا خان فیلی

  ·        حاج فرامرز اسدی

  ·        سید محسن اعرجی

  ·        حسینقلی خان ابوقداره

  ·        صیدرضا احمدی[۵۰]

  ·        شاه محمد یاری

  ·        خان منصور و شاکه

  ·        عبدالرحمن حیدری ایلامی

  ·        غلامرضا ارکوازی

  ·        رضا قلی محجوبی -بنای قلعه والی

  ·        ولی محمد امیدی، شاعر حماسه‌سرای کُرد[۵۱]

  آثار تاریخی

  کاخ فلاحتی

  ·        قلعه والی ایلام

  ·        نقش‌برجسته گل گل ملکشاهی

  ·        آتشکده سیاهگل

  ·        کاخ فلاحتی

  ·        سنگ‌نوشته تخت خان

  ·        طاق شیرین و فرهاد

  ·        مسجد حاج فرامرز اسدی در شهر ارکواز ملکشاهی

  ·        دژ جولیان

  ·        قلعه کلم

  ·        شهر تاریخی سیروان

  ·        شهر تاریخی ماداکتو

  ·        آتشکده و تنگه بهرام چوبین

  ·        تنگه شمشه

  ·        مسجد والی در شهر ایلام

  تقسیمات کشوری

   

  ایوان

  ایلام

  چرداول

  سیروان

  ملکشاهی

  مهران

  دره‌شهر

  بدره

  آبدانان

  دهلران

  استان ایلام دارای ده شهرستان به این شرح است: آبدانان، ایلام، ایوان،بدره، دره شهر، دهلران، چرداول، ملکشاهی و مهران و سیروان از سال ۱۳۰۹ ه. ش در تقسیمات کشوری، ایلام بخشی از استان پنجم یعنی کرمانشاهان گردید. درسال ۱۳۴۳ ه. ش محدوده کنونی استان ایلام به عنوان فرمانداری کل شامل شهرستانهای ایلام، دره‌شهر، دهلران ومهران بخشی از استان کرمانشاه به تصویب هیئت وزیران رسید. طی این مصوبه، بخش‌هایی از لرستان و خوزستان به ایلام ملحق شدند. این ملحقات شاملدره‌شهر دهلران آبدانان از لرستان و موسیان از خوزستان می‌شد. در فروردین ۱۳۵۲ ه. ش پس از تصویب هیئت وزیران فرمانداری کل ایلام و پشتکوه شامل فرمانداری‌های ایلام، دره شهر، مهران و دهلران به استان ایلام تبدیل شد. در سالهای بعد به ترتیب فرمانداری‌های شیروان وچرداول، آبدانان، ایوان، ملکشاهی و سیروان در پیکره سرزمینی استان ایلام ایجادشدند. نقاط شهری استان ایلام عبارت‌اند از: آبدانان، آسمان‌آباد، ارکواز، ایلام، ایوان، بدره،پهله، توحید، چوار، دره‌شهر، دهلران، زرنه، سرابله، صالح آباد، لومار،مورموری، موسیان، مهران و میمه.مهر و ماژین و شباب بلاوه تره در مهر ماه سال ۱۳۹۱ ه. ش شیروان و چرداول، در، تقسیمات کشوری در ایران به دوشهرستان، شیروان وچرداول، به مرکزیت سرابله، و سیروان به مرکزیت لومار، تقسیم شد و همچنین در تیر ماه سال ۱۳۹۲ با مصوبه هیئت محترم دولت شیروان چرداول رسماً، بنام چرداول تغییر نام یافت وبخش بدره از شهرستان دره شهر جدا گردید و به شهرستان بدره ارتقاء یافت.

  اقتصاد ایلام

  ایلام نفت‌خیز و چهار درصد نفت کشور را داراست و دارای گاز بسیاری نیز هست به طوری که پانزده درصد منابع گازی کل کشور در این استان قرار دارد و پالایشگاه گاز هم دارد، اما با این وجود شمار بیکاران در ایلام زیاد است و این استان محروم‌ترین استان کشور می‌باشد. پتروشیمی ایلام با گذشت ۱۲ سال هنوز به فاز بهره‌برداری نرسیده است، با توجه به اینکه استان ایلام دارای ۱۵درصد از منابع گاز کشور است این استان طی ۵ سال اخیر از نعمت گاز شهری برخوردار شده است. در سال ۱۳۸۷ خورشیدی هفت شهرک صنعتی در استان ایلام فعال بود که بیش از ۴۵۰ واحد تولیدی و صنعتی مختلف در این شهرک‌ها فعال و دایر است. اما این آمار متأسفانه تا امروز رو به افول نهاده است.[۵۲]

  واحد پتروشیمی تازه‌ای هم در استان ایلام در دست ساخت است. کارخانهٔ سیمان ایلام هم باکیفیت‌ترین سیمان ایران را تولید می‌کند و بزرگراهی که تهران را به کرمانشاه می‌پیوندد و بزرگ‌راه کربلا نام گرفته بعد از استان کرمانشاه از طریق شهر حمیل استان کرمانشاه و شهرستان شیروان چرداول استان ایلام به شهر ایلام و از طریق مهران به کشور عراق وصل می‌شود. این استان ۱۵ درصد منابع گاز ایران را دارد و روزانه ۱۵۴ هزار بشکه نفت خام از چاه‌های نفتی دهلران و جنوب آبدانان استخراج و با لوله به پالایشگاه‌ها در جنوب ایران منتقل می‌شود.[۵۳] در سال ۱۳۸۷ خورشیدی تعداد ۵۵ هزار کارگر در این استان در سه هزار واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مشغول فعالیت بودند.[۵۴] بر اساس آمار اعلام شده در همین سال نرخ بیکاری در استان ایلام ۱۲درصد بود، ولی اکنون بیش از ۳۰ درصد می‌باشد[۵۵]

  مراتع استان ایلام یک میلیون و ۱۶۴ هزار هکتار است که نیمی از مراتع استان از نظر پوشش گیاهی فقیر و نیم دیگر متوسط و غنی هستند.[۵۶]

  موقعیت اقتصادی و اجتماعی

  در استان ایلام بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بر روی دامداری و کشاورزی متمرکز شده‌است و زمینه‌های مساعدی نیز جهت پرورش زنبور عسل وجود دارد. بخش صنعت در این استان سهم بسیار ناچیزی از اشتغال را نسبت به بخشهای کشاورزی و خدمات به خود اختصاص داده‌است. البته باتوجه به گشایش مرز مشترک با عراق در شهرستان مهران افق‌های روشنی برای توسعه تجارت و توریسم بین‌المللی و ترانزیت کالا و مسافر وجود دارد، با گسترش پایانه مرزی مهران و توسعه آن عبور و مرور ماشین‌های سنگین در داخل شهر زیاد شده اما با تلاش شبانه‌روزی و بی وقفه مسئولان استان پروژه کمربندی ایلام بعد از نیم دهه افتتاح شد. از نظر منابع معدنی نیز عمدتاً شامل کانی‌های غیر فلزی است. این استان از نظر ذخایر نفت و گاز غنی است.

  گردشگری

   

  منطقه بولی در استان ایلام

  شهرستان باستانی دره شهر بانام های قدیمی ماداکتو وسیمره درحال حاضربه دلیل دارا بودن قلعه ها وآثارتاریخی وطبیعی فراوان درمحدوده شهرستان ، به عنوان قطب گردشگری استان ایلام محسوب می شود.شهردره شهر دردوره ساسانی یکی از پایتخت های ایران بوده است .دره شهر همچنین به عنوان بزرگترین شهرتاریخی غرب کشور شناخته می شود.از دیگرنقاط دیدنی استان می‌توان به دریاچه‌های دوقلوی بسیار زیبای آبدانان، قلعه تاریخی پشت قلعه آبدانان (دوره ساسانیان)، انبارهای هزاردر آبدانان (دوره ساسانیان)، آتشکده سیاهگل (دوره ساسانیان) و طاق شیرین و فرهاد در ایوانغرب،تنگ رازیانه، میان تنگ (مانشت)، شهر باستانی ماداکتو در درّه‌شهر، آتشکده چهار تاقی دره‌شهر، دره ارغوان در شمال شهر ایلام، دریاچه سد ایلام (چم گردلان)، و چشمه‌های آب گرم دهلران، منطقه توریستی سرابکلان، آتشکده موشکان، قلعه سام و امام زاده پیر حسین و طاق رستم واقع در روستای زیبای زنجیره علیا، تنگه شمشه هلسم، شهر تاریخی گم گم در شیروان چرداول اشاره نمود.

  آبشارها

  نوشتار اصلی: آبشارهای استان ایلام

   

  دراستان ایلام تعداد محدودی آبشار وجود دارد که هر کدام فضای طبیعی دلنشینی را ایجاد کرده‌اند؛ که با وجود محدودیت و سختی دسترسی به آنها جاذب جمعیت هستند.ازجمله این آبشارها می توان به آبشارهفت آسیاب وماربره در دره شهر اشاره نمود.

 • فرایند فقدان شناسنامه

  فرايند فقدان شناسنامه

   

  مواد قانوني

  مدارك مورد نياز

  اقدامات دفاتر پيشخوان دولت

  اقدامات اداره ثبت احوال

  توضيحات ضروري

  1-      مواد قانوني :

   ماده 1 و35 و 36قانون ثبت احوال و تبصره هاي 1و2ماده 4 قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

  2-    مدارك مورد نياز:

  1-2 - ارائه2 قطعه عكس 4*3 تمام رخ  در صورتيكه شناسنامه مفقودي فاقد عكس بوده عكس متقاضي بايد به تاييد نيروي انتظامي محل برسد.

  2-2-تصوير شناسنامه متقاضي، همسر و فرزندان به همراه شماره ملي آنها.

  3-2-تصوير عقد نامه (در صورت متاهل بودن متقاضي).

  4-2-ارائه فيش بانكي واريزي به بانك برابر نرخ مصوب.

  3-    اقدامات دفاتر پيشخوان خدمات دولت :

  1-3-ارائه فرم درخواست صدورشناسنامه ناشي از فقدان توسط مسئول خدمات هويت ملي دفتر پيشخوان .وتكميل و امضاءآن توسط متقاضي وتاييد مدير فني دفتر پيشخوان.

  2-3-اخذ مدارك احراز سمت و هويت درخواست دهنده و بررسي آن توسط مسئول دفتر.

  3-3-بررسي برگ درخواست صدور شناسنامه ناشي از فقدان و تطبيق مدارك شناسايي متقاضي.

  4-3-ثبت در خواست در دفاتر مربوطه.

  5-3-ارسال درخواست و مدارك به اداره ثبت احوال محل

  6-3- پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضي تحويل ميگردد

  4-    اقدامات اداره ثبت احوال :

  1-4-بررسي درخواست صدور شناسنامه ناشي از فقدان توسط رئيس و يا معاون اداره .

  2-4-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

  3-4-تطبيق مدارك با سامانه اطلاعات هويتي توسط مامور صدور شناسنامه.

  4-4داده آمايي اطلاعات درخواست در سامانه همزمان با اسكن عكس.

  5-4-تطبيق و چاپ شناسنامه صادره.

  6-4-كنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره.

  7-4- تحويل شناسنامه به مسئول دفتر پيشخوان دولت برابر مقررات. 

  5-    توضيحات ضروري:

  درصورت نقص درخواست و مدارك مورد نياز عين درخواست فقدان شناسنامه به دفتر پيشخوان اعاده ميگردد.

  :p>

   

  6-     صاحب واقعه که سن او از 18 سال به بالا باشد.

  ·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

  y'>·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

   

 • فرایند ثبت ولادت

  فرايند ثبت ولادت

                                                   صدور گواهي ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 19،15،1 قانون ثبت احوال

  ·         مدارک مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت و صدور شناسنامه

  ·         توضيحات ضروري

  1-    مواد قانوني

  مستند به ماده 19 قانون ثبت احوال ماما يا پزشکي که در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته باشد مکلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام ميباشد ، ضمنا" بر اساس تبصره ماده 15 مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاريخ ولادت طفل ميباشد.

   بر اساس بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس  زايشگاهها گواهي ولادت را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع ولادت صورت گرفته را در دو نسخه تنظيم و يک نسخه از آن را  جهت تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

  2- مدارک مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت

  -          گواهي ولادت سفيد( که توسط ادارات ثبت احوال در اختيار زايشگاهها قرار ميگيرد)

  -          اصل شناسنامه والدين (پدر و مادر نوزاد)

  -          اصل کارت ملي والدين (پدر و مادر نوزاد)

  -          کارت ترخيص بيمار از بيمارستان ( مربوط به مادر نوزاد)

  -          ارائه آدرس محل سکونت و کد پستي و شماره تلفن

  ·         حضور پدر يا جد پدري و يا مادر طفل جهت جهت تحويل گواهي ولادت الزامي ميباشد.

  1-2- مدارک لازم جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه

  -          ارائه اصل گواهي ولادت صادره از سوي زايشگاه

  -          ارائه اصل شناسنامه والدين

  -          تهيه فيش بانکي مطابق با نرخ مصوب واريزي به حساب شماره 2171115615004 بانک ملي

  3-     توضيحات ضروري

  اعلام ولادت و امضاء اسناد مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود

  1-     پدر يا جد پدري

  2-     مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي که قادر به انجام وظيفه اين وظيفه باشد.

  3-     وصي يا قيم يا امين

  4-     اشخاصي که قانونا" عهده دار نگهداري طفل ميباشند.

  5-     متصدي يا نماتينده موسسه اي که طفل به آنجا سپرده شده است.

  6-     صاحب واقعه که سن او از 18 سال به بالا باشد.

  ·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

           بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

   

 • فرایند ثبت وفات

  فرايند ثبت وفات

  صدور گواهي وفات و ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 1،22،24،25،26 ، 27 قانون ثبت احوال

  ·         اقدامات بيمارستانها و پزشکي قانوني

  ·         اقدامات ادارات ثبت احوال

  ·         توضيحات ضروري

  1-    مواد قانوني

  بر اساس بند ب ماده 1 قانون ثبت احوال ثبت وفات و صدور گواهي وفات از تکاليف ثبت احوال ميباشد و مستند به ماده 22 همين قانون وفات هر کس بايد به مامور ثبت احوال اعلام شود. که در اين راستا و مستند به تبصره هاي 1 و 2 ماده 5 قانون ثبت احوال و آئين نامه اجرائي آن ماموران دولت و بيمارستانها و درمانگاهها و مراکز بهداشت و دهياريها و گورستانها مکلفند در راستاي اعلام وقايع وفات در مهلت مقرر قانوني(10 روز از تاريخ وقوع يا وقوف وفات) به ادارات ثبت احوال همکاري و اقدام نمايند.

  2-    اقدامات بيمارستانها و پزشکي قانوني و...

  مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال پزشکاني که از وقوع مرگ مطلع ميشوند مکلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر ميباشد و ميبايستي يک نسخه از تصديق و اظهار نظر خود را در مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمايد.لذا تمامي پزشکان شاغل در بيمارستانها و مراکز درماني و مطبهاي خصوصي در صورت تشخيص علت فوت، عدم درج شکايت در خصوص فوت و مشکوک نبودن فوت ،گواهي فوت را با درج علت فوت صادر ميکنند. و اگر علت فوت مشخص نباشد يا شکايتي در اين خصوص مطرح باشد و فوت مشکوک باشد پرونده به پزشکي قانوني ارجاع مي شود.فرم هاي گواهي فوت بايد حتماً در سه نسخه تکميل و حاوي اين اطلاعات باشد

   1-مشخصات عمومي متوفي 2- علت مرگ 3- شرايط وقوع مرگ 4- مشخصات صادر کننده گواهي فوت پس از تکميل يک نسخه از گواهي فوت برابر مقررات در مهلت مقرر قانوني به ادارات قبت احوال محل ارسال ميگردد.

  3-    اقدامات ادارات ثبت احوال

  -           ادارات ثبت احوال در صورت ارائه اصل گواهي فوت صادره از سوي بيمارستان ، پزشک، پزشکي قانوني و يا اعلام گزارش فوت از سوي ساير مراجع معتبر رسمي و قانوني نظير آرامستانها و مراکز بهداشت و دهياريها پس از احراز از صحت مشخصات متوفي اقدام به ثبت واقعه وفات نموده و شناسنامه و کارت ملي فرد متوفي را در صورت وجود ابطال مينمايد.

   

  -          در صورت عدم ارائه گواهي فوت صادره از مراجع معتبر رسمي ، حضور دو نفر به عنوان گواه و حضور و مراجعه اعلام کننده حقيقي جهت ثبت وفات الزامي است.

  -          در صورتيکه افراد خواهان خلاصه رونوشت وفات باشند با تهيه فيش بانکي مطابق با نرخ مصوب واريزي به حساب شماره 2171115615004 بانک ملي ميتوانند خلاصه رونوشت وفات را دريافت نمايند.

  4-     توضيحات ضروري

  اعلام ولادت و امضاء سند ثبت وفات مطابق ماده 26 قانون ثبت احوال به ترتيب به عهده يکي از اشخاص ذيل ميباشد

  1-     نزديکترين خويشاوند متوفي که در موقع وفات حاضر بوده است.

  2-     متصدي يا صاحب مکاني که وفات در آن رخ داده است.

  3-     هر شخصي که موقع وفات حاضر بوده است.

  4-     ماموران انتظامي

  ·         متصديان گورستان يا دفن نيز مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال ميباشند

  ·         مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه وفات بايد طبق تصديق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور 2 نفر گواه ثبت گردد.

   

  ·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

 • فرایند ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی

  فرايند ثبت نام و دريافت كارت هوشمند ملي

  درخواست كارت هوشمند ملي توسط اداره پست و دفاتر پیشخوان ، صدور و تحويل كارت توسط اداره ثبت احوال

  *ماده قانوني                          

  *اقدامات اداره پست

  *اقدامات اداره ثبت احوال

  الف )ماده قانوني

  به منظور  اخذ كارت هوشمند ملي بر اساس ماده 38قانون ثبت احوال و  با توجه به توافقات بعمل آمده درخواست و اقدامات اوليه توسط اداره پست و تحويل كارت ملي هوشمند به متقاضي توسط اداره ثبت احوال صورت مي پذيرد

  ب) اقدامات اداره پست و دفاتر پیشخوان

  -       مدارك مورد نياز

  1-     اصل شناسنامه متقاضي

     2-كد پستي محل سكونت

      3- عكس تمام رخ كه توسط اداره پست گرفته مي شود

  -4تهيه فيش بانكي برابر نرخ مصوب ساليانه 

  -          نحوه مراجعه و دريافت كارت هوشمند ملي

  1- پيش ثبت نام در سايتwww.ncr.ir

  2- استعلام و تائيد اطلاعات هويتي توسط پايگاه داده سازمان ثبت احوال كشور

  3-نوبت گيري

  4-مراجعه به دفتر پستي انتخابي و احراز هويت و تكميل ثبت نام

  5-اخذ اطلاعات بيومتريك (شامل تصوير چهره و اثر انگشت )

  ج)اقدامات اداره ثبت احوال

  -تحويل كارت هوشمند ملي در اداره ثبت احوال با در دست داشتن اصل شناسنامه و كارت هوشمند ملي كاغذي در صورت وجود

  د) توضيحات ضروري

  -گامهاي مورد نياز براي تكميل فرآيند كارت هوشمند ملي

  1-  پيش ثبت نام در سايتwww.ncr.ir

  2-  استعلام اطلاعات هويتي

  3-نوبت گيري

  4-تكميل ثبت نام

  5-صدور كارت هوشمند ملي

  6-تحويل كارت هوشمند ملي

 • فرایند ثبت طلاق

  فرايند ثبت طلاق

  ثبت واقعه طلاق و ارسال اعلاميه طلاق به ثبت احوال

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

  ·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه طلاق و ثبت طلاق

  ·         توضيحات ضروري

  1-  مواد قانوني

  مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي طلاق مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

  بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر طلاق اعلاميه طلاق را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع طلاق صورت گرفته را مطابق اعلاميه طلاق در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه طلاق جهت نقل تحولات طلاق در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

  2- مدارک مورد نياز جهت ثبت طلاق در دفاتر طلاق

  - اعلاميه طلاق سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر طلاق قرار ميگيرد)

  - اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي زوجين

  - اصل عقدنامه

  - ارائه دادنامه قطعيت طلاق از دادگاه

  - - رسيد پرداخت هزينه متعلقه ثبت طلاق برابر نرخ مصوب قانوني

  - حضور چهار نفر شاهد

  1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات طلاق در اسناد سجلي

  - اعلاميه طلاق تکميل شده واصله از دفاتر طلاق

  - تصاوير شناسنامه زوجين

   

  3  - توضيحات ضروري

   

  ·     مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال طلاقهايي که در دفاتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده اند با ارائه اقرارنامه رسمي  در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.

 • فرایند ثبت ازدواج

  فرايند ثبت ازدواج

  ثبت واقعه ازدواج و ارسال اعلاميه ازدواج به ثبت احوال

   

  ·         مواد قانوني استنادي : مواد 32،31،1 قانون ثبت احوال

   

  ·         مدارک مورد نياز جهت صدور اعلاميه ازدواج و ثبت ازدواج

   

  ·         توضيحات ضروري

   

  1-  مواد قانوني

   

  مستند به ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمي ازدواج مکلفند هر 15 روز يکبار کليه وقايع ثبت شده در دفاتر خود را روي نمونه هاي مربوط تهيه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمايند.

   

  بر اساس بند د  ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس دفاتر ازدواج اعلاميه ازدواج را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع ازدواج صورت گرفته را مطابق اعلاميه ازدواج در سه نسخه تنظيم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسيد پرداخت هزينه اعلاميه ازدواج جهت نقل تحولات ازدواج در ظهر اسناد زوجين در مهلت مقرر قانوني به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

   

  2- مدارک مورد نياز جهت ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج

   

  - اعلاميه ازدواج سفيد(توسط ادارات ثبت احوال در اختيار دفاتر ازدواج قرار ميگيرد)

   

  - اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي عروس و داماد

   

  - جواب آزمايش از آزمايشگاههاي معتبر دولتي در خصوص عدم اعتياد و عدم ابتلا به بيماريهاي آميزشي و مقاربتي و تالاسمي

   

  - رسيد پرداخت هزينه متعلقه برابر نرخ مصوب قانوني

   

  - حضور دو نفر شاهد

   

  - در ازدواج اول اجازه ولي دختر و حضور وي در جلسه عقد و امضاء کردن اسناد وعقدنامه الزامي است.

   

  - در صورت فوت پدر دختر ارائه گواهي فوت پدر الزامي است.

   

  ·         ثبت و نقل وقايع ازدواج

   

  1-2- مدارک مورد نياز جهت ثبت و نقل تحولات ازدواج در اسناد سجلي

   

  - اعلاميه ازدواج تکميل شده واصله از دفاتر ازدواج

   

  - تصاوير شناسنامه زوجين

   

  3       - توضيحات ضروري

   

  ·         مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواجهايي که در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده اند در صورت وجود شرايط سه گانه ذيل در اسناد سجلي زوجين ثبت ميگردد.

   

  - ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت ازدواج

   

  - در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از 20 سال تمام و سن زوجه از 18 سال تمام کمتر نباشد.

   

   

  - گواهي ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه هاي زوجين مبني بر اينکه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد زوجيت ديگري نميباشند.

 • فرایند تعویض شناسنامه

  فرايند تعويض شناسنامه

   

   

  ·         مواد قانوني

  ·         مدارك مورد نياز

  ·         اقدامات دفاتر پيشخوان دولت

  ·         اقدامات اداره ثبت احوال

  ·         توضيحات ضروري

  1-مواد قانوني :

  مواد 1 ،35و 36 قانون ثبت احوال

  2-مدارك مورد نياز :

  1-2-ارائه 2قطعه عكس تمام رخ4*3در صورتيكه شناسنامه تعويضي فاقد عكس باشد ، عكس متقاضي  بايد به تاييد نيروي انتظامي برسد.

   

  2-2-تصوير شناسنامه متقاضي، شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملي آنها.

  3-2-تصوير عقد نامه ( در صورت تاهل متقاضي).

  4-2-ارائه فيش بانكي واريزي به بانك برابر نرخ مصوب

  3-اقدامات دفاتر پيشخوان دولت :

  1-3-ارائه فرم درخواست تعويض  شناسنامه توسط مسئول خدمات هويت ملي دفتر پيشخوان و تكميل و امضاء آن توسط متقاضي و تاييد مدير فني دفتر پيشخوان 

  2-3- اخذ مدارك احراز سمت و هويت درخواست دهنده و بررسي آن توسط مسئول دفتر

  3-3-بررسي برگ درخواست صدور شناسنامه ، مدارك شناسايي و مستندات تعويض شناسنامه و تاييد آنها توسط مدير فني دفتر. 

  4-3-ثبت درخواست دردفاتر مربوطه.

  5-3-ارسال درخواست و مدارك به اداره ثبت احوال محل.

  6-3-پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضي تحويل ميگردد.

  4 –اقدامات اداره ثبت احوال :

  1-4-بررسي درخواست تعويض شناسنامه و مدارك ضميمه توسط رئيس و يا معاون اداره.

  2-4-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

  3-4-تطبيق مدارك با سامانه اطلاعات هويتي توسط مامور صدور شناسنامه.

  4-4-داده آمايي اطلاعات درخواست در سامانه ، هم زمان با اسكن عكس.

  5-4- تطبيق و چاپ شناسنامه.

  6-4-كنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره .

  7-4-تحويل شناسنامه به مسئول دفتر پيشخوان دولت برابر مقررات.

  5-توضيحات ضروري:

  1-5-درصورت نقص درخواست و مدارك مورد نياز عين درخواست تعويض شناسنامه به دفتر پيشخوان اعاده ميگردد. 

  2-5-چنانچه تغييراتي از قبيل تغيير نام يا نام خانوادگي داشته باشد، قبل از صدور شناسنامه در سامانه بايستي اعمال گردد.

 • فرم ها

 • بیانیه توافق سطح خدمات در پورتال

  بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل ثبت احوال استان ایلام را به اطلاع میرساند:

  1- تارنمای اداره کل ثبت احوال امکان ثبت پیشنهادات و شکایات را برای شما متقاضیان گرامی را در قالب خدمات الکترونیک فراهم نموده است

  2- در قسمت ارتباط با ما علاوه بر اطلاعات تماس مدیرکل امکان ارسال پیام به مدیرکل ثبت احوال فراهم میباشد

  3- به محض ثبت درخواست ، سعی میگردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام گردد

  4- تارنمای اداره کل ثبت احوال برمبنای پایداری زیرساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی ،به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد

 • فراخوان پژوهش

  این اداره کل در نظردارد عناوین اولویتهای پژوهشی ذیل را از طریق انعقاد قرارداد پژوهشی به پژوهش گران واجدشرایط که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میبادش یا مراکز پژوهشی تایید صلاحیت شده واگذار نمایند لذا علاقه مندان میتوانند طرح های پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 31/5/94 به این اداره کل ارسال نمایند

  «   اولویت های پژوهشی   »

  عناوین اولویت های پژوهشی ثبت احوال استان ایلام در سال

  1394


  1

  بررسی مهاجرت از روستا به شهر و یا مهاجرت معکوس در استان ایلام در یک بازه زمانی مشخص

   

  2

  مطالعه ساختار جمعیتی و ارائه راهکارهای جدید

   

  3

  بررسی رویکرد جمعیت از لحاظ سن ، جنس ، تحصیلات ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دراستان ایلام  در بازه های زمانی متفاوت

  4

  راهکارهای لازم برای ازدواج جوانان وتأثیر آن در افزایش جمعیت استان

   

  5

  بررسی عوامل مؤثردر افزایش بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ثبت احوال استان ایلام

   

  6

  بررسی تأثیر مکانیزه کردن فرآیندهای انجام فعالیتها در ثبت احوال استان ایلام بر افزایش اثربخشی و کارآیی کار کنان

   

  7

  ارزیابی بسترهای مورد نیاز برای پیاده سازی دولت الکترونیک در ثبت احوال ایلام

   

  8

  نقش امنیت روحی و روانی برعملکرد کارکنان

   

   

 • دیوارکوب سال 91

 • دیوارکوب سال 90

 • آدرس اداره

  آدرس : ایلام میدان دفاع مقدس

  تلفن: 2228015-0843

  فکس: 2228014-0843

 • دفتر پیشخوان

  ردیف

  کد شناسایی دفتر

  نام دفتر

  نام و نام خانوادگی       مدیر فنی

  شماره تلفن ثابت

  آدرس

  1

  1038/14-72

  شهدای فیض الهی

  پروین صدرا

  33364303

  میدان سعدی

  2

  1029/14/72

  کیوان

  احمد حدادی

  33330876

  میدان شهدا ابتدای خیابان شهدا

  3

  1063/14-72

  پیک

  نسیم کبیری

  33360512

  میدان مادر

  4

  1056/14/72

  آلامتو

  طیبه هاشم بیگی

  33380971

  بلوار مدرس بالاتر از آب و فاضلاب

  5

  1048/14/72

  یوسف

  لیلا صالحی

  33351523

  24 متری اشرفی اصفهانی

  6

  1028/14-72

  سعدی

  شهلا فنی فرید

  33630313

  خیابان سعدی

  7

  1081/14-72

  مرکزی

  محسن یاسمی

  33720744

  دهلران نبش میدان بسیج

  8

  1050/14-72

  شهید کرمی

  مهین سلیمانی

  33625232

  آبدانان  خیابان امام خمینی

  9

  1070/14-72

  دفتر پیشخوان بدره

  اسماء گلی

  35723138

  خیابان طالقانی نرسیده به لوار امام

 • دفاتر ازدواج و طلاق استان

  ردیف

  شهرستان

  نام و نام خانوادگی سردفتر

  شماره دفتر ازدواج

  شماره دفتر طلاق

  شماره تلفن ثابت

  کد تغییر

  آدرس

  1

  ایلام

  فرج اله رحیمی

  6

  -

  3360460

   

  خ آیت اله حیدری جنب سازمان جهاد کشاورزی استان کوچه شهید آستوی

  2

  ایلام

  سامی رحیمی نیا

  9

  -

  3343916

   

  میدان خیام-خیابان شهید رجایی

  3

  ایلام

  حیدر علوی فیلی

  10

  -

  3346045

  6

  24 متری اشرفی اصفهانی پایین تر از چهار راه رسالت

  4

  ایلام

  روح اله فتح الهی

  12

  -

  3349800

   

  24 متری ولی عصر بالاتر از میدان مقاومت

  5

  ایلام

  هوشنگ کمالی

  37

  29

  3332413

   

  خیابان فردوسی جنب تعاونی شماره 15

  6

  ایلام

  احمد علی محمدی

  54

  58

  -

  7

  به علت فوت سر دفتر از دی ماه 1389 تعطیل می باشد

  7

  دره شهر

  مهدی صفی نیا

  1

   

  -

  1

  خیابان فنی حرفه ای روبروی تربیت بدنی

  8

  دره شهر

  جمشید همتی

  2

  -

  08425226097

   

  خیابان شهید نوروزی

  9

  بدره

  علی رحیمی

  5

  -

  08428722886

   

  خیابان آیت اله طالقانی

  10

  آبدانان

  نورمراد محمدی

  47

  -

  08426225656

  6

  خیابان شهید مصطفی خمینی جنب کلانتری مرکزی

  11

  دهلران

  علی هواسی

  8

  2

  08427228562

  6

  خیابان امام خمینی کوچه شهید قربانی

  12

  چرداول

  عمران احمدی

  7

  -

  -

  6

  بلوار بسیج روبروی فرمانداری

  13

  شیروان

  رسول امیدی

  4

   

  08424223890

   

  سرابله خیابان ولی عصر کوچه بیتا

  14

  مهران

  محمد حسین اسکندری

  49

  -

  08428226429

  6

  بلوار امام زاده حسن پشت مسجد قمر بنی هاشم

  15

  ملکشاهی

  ایوب فرجی

  11

  -

  08428525156

   

  ارکواز نبش میدان شهید بهشتی

  16

  ایلام

  جمال چراغی

  77

   

  33349072

   

  ایلام هانیوان خیابان بلال حبشی

  17

  ایلام

  رحمت اله حاتمی

  14

   

   

   

  ایلام خیابان آیت اله حیدری کوچه تاسوعا

 • آشنایی با کارت هوشمند ملی