اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

همایش رؤسای ادارات ثبت احوال استان ایلام

همایش رؤسای ادارات ثبت احوال استان ایلام با حضور مدیرکل، معاونین و رؤسای ادارات تابعه ثبت احوال ایلام برگزار گردید. در آغاز این همایش آقای سیدمحمدعلی تقوی مدیر کل ثبت احوال ایلام ضمن خیرمقدم به تشریح اهداف، عملکرد، برنامه ها، جایگاه و نقش ثبت احوال در استقرار نظام جامع ایرانیان و انتخابات پرداختند. تقوی در […]