اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

معاونت امور اسناد هویتی

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
معاون امور اسناد هویتی
قباد هواسی
فوق لیسانس
۲
کارشناس مسئول نام خانوادگی
رحمن مرادی
فوق لیسانس حقوق
۳
کارشناس مسئول نام
رسول منصوری جمشیدی
لیسانس