اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

چارت مدیر کل

ردیف عنوان پست ثابت سازمانی نام و نام خانوادگی تحصیلات
۱
مدیر کل
سید محمد علی تقوی
فوق لیسانس
۲
کارشناس هماهنگی وپیگیری
_
_
۳
کارشناس روابط عمومی